Cautare
Managerul de proiect

Are atribuţii privind conducerea generală a activităţii echipei de proiect în vederea îndeplinirii obiectivelor acestuia; Coordonează, planifică şi răspunde de organizarea eficientă a activităţilor aprobate prin proiect; Asigură şi răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea si oportunitatea operaţiunilor legate de implementarea proiectului; Asigură şi răspunde pentru buna desfăşurare a activităţilor şi întocmirea documentelor solicitate în cadrul procesului de derulare şi implementare a proiectului; Asigură păstrarea confidenţialităţii activităţilor şi a documentelor realizate de membrii echipei de proiect; Soluţionează problemele care pot apare ca situaţii neprevăzute, inclusiv prin solicitarea unor amendamente la condiţiile contractuale;  Evaluează permanent rezultatele implementării proiectului conform graficului de activitate aprobat şi asigură derularea continuă şi fără probleme a desfăşurării activităţilor.


|
|
|
|
|
|