Cautare
Expert tehnic / achiziţii

Atribuţii privind asigurarea derulării în bune condiţii a părţii logistice a procesului de achiziţii efectuat în cadrul proiectului; planifică achiziţiile publice; iniţiază şi lansează proceduri de achiziţii; derulează şi finalizează procedurile de achiziţii publice, întocmeşte documentaţiile de achiziţie, participă în comisiile de evaluare, administrează contractele.

 


|
|
|
|
|
|