Cautare
Expert de specialitate

Asigură asistenţa de specialitate, va asigura legătura cu terţe părţi implicate în proiect, asigură, rezolvă eficient şi răspunde pentru buna desfăşurare a activităţilor şi întocmirea documentelor realizate de echipa de proiect în aria de competenţă. Colaborează cu membrii echipei în vederea asigurării unei bune desfăşurări ale activităţilor proiectului.


|
|
|
|
|
|