Cautare
Coordonator de proiect

Asigură premizele de desfăşurare eficientă a activităţilor aprobate prin proiect: coordonează, planifică şi răspunde de organizarea eficientă a acestora;  Asigură şi răspunde pentru buna desfăşurare a activităţilor şi întocmirea documentelor realizate de echipa de proiect în aria de competenţă; Asigură păstrarea confidenţialităţii activităţilor si a documentelor realizate de membrii echipei de proiect în aria de competenţă;  Rezolvă eficient problemele administrative neprevăzute şi comunică managerului de proiect  despre acele problemele care depăşesc nivelul său decizional; Supraveghează permanent modul de implementare a proiectului conform graficului de activităţi aprobat şi asigură derularea continuă şi fără probleme a desfăşurării activităţilor;  Selectează informaţiile necesare şi redactează rapoarte pentru managerul de proiect pentru subiectele solicitate;  Propune modalităţi de îmbunătăţire a activităţii administrative şi asigură aplicarea schimbărilor aprobate de managerul de proiect.

 


|
|
|
|
|
|