Cautare
Asistent manager

Asigură premizele de desfășurare eficienta a activităților aprobate prin proiect: coordonează, planifica si răspunde de organizarea eficienta a acestora;  Asigura si răspunde pentru buna desfășurare a activităților si întocmirea documentelor realizate de echipa de proiect in aria de competenţă; Asigură păstrarea confidenţialităţii activităţilor şi a documentelor realizate de membrii echipei de proiect în aria de competenţă; Rezolvă eficient problemele administrative neprevăzute şi comunică managerului de proiect despre acele problemele care depășesc nivelul sau decizional; Supraveghează permanent modul de implementare a proiectului conform graficului de activități aprobat si asigura derularea continua si fără probleme a desfășurării activităților; Selectează informațiile necesare si redactează rapoarte pentru managerul de proiect pentru subiectele solicitate; Propune modalități de îmbunătățire a activității administrative și asigură aplicarea schimbărilor aprobate de managerul general.


|
|
|
|
|
|